ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

https://eng-me.vu.ac.th/2019/ หรือ โทรศัพท์ หมายเลข 044-009711 ต่อ 253 , 254 หรือ โทรสาร 044-009712